SMS-Varsel

For varsling av viktige hendelser på Brønnøya:

«brønnøya» til 2065  

For å stanse varsler: «brønnøya stopp» til 2065