Parkering

Vestre Vei 96

Kommunal parkering
Gratis i 3 timer, deretter betaling.
Gratis for grunneiere registrert i app
(Se under)

Søndre Vei 3

Kommunal parkering
Gratis i 3 timer, deretter betaling.
Gratis for grunneiere registrert i app
(Se under)

Vendla 54

Parkering kun for grunneiere på Brønnøya 
registrert i app
(Se under)

Parkerings app for grunneiere på Brønnøya

Parkering er i år digitalisert, og parkeringer administreres på Asker kommune sin app for parkering.
Det er kun ett telefonnummer per eiendom som kan administrere parkering. 

Enkel styring

All parkering kan lett administreres gjennom en app på telefonen.
Du trenger ikke lenger møte noen med parkeringskort, noen tastetrykk på telefonen er alt som skal til

En gangs registrering

Man trenger bare å registrere sin egen bil en gang, så er parkering gyldig hele perioden til neste kontingent er betalt.
Selv om man kan legge inn flere biler på parkeringsplass Vendla 54, så er det bare en bil som kan stå parkert der om gangen.
(Dette sjekkes av parkeringsvakten)


Hvis det føles tungvint å forvalte parkeringer på mobilapp, eller om man opplever problemer,
så kan man også logge seg inn via en pc. (Eller via nettleser på mobilen)
Bruk linken under til å registrere bruker og logge seg inn via internett. 
(Det er viktig at du bruker mobilnummeret som er registrert på grunneier)