Parkering

Vestre Vei 96

Kommunal parkering
Gratis i 3 timer, deretter betaling.
Grunneiere kan stå her med 
Rødt og grønt parkeringskort.

Søndre Vei 3

Kommunal parkering
Gratis i 3 timer, deretter betaling.
Grunneiere kan stå her med
Rødt og grønt parkeringskort.

Vendla 54

Parkering for grunneiere på Brønnøya.
Kun Grønt parkeringskort.